Plavecké tréninky pro děti

  • 3 výkonnostní družstva
  • plavecké tréninky PO + ST + ČT + PÁ
  • důraz na správnou polohu těla
  • důraz na správnou techniku
  • společná účast na závodech
  • důraz na kamarádství

DRUŽSTVA:

Tréninky dětí PO + ST      17-18 hod

Děti, které již plavou obstojně, zúčastňují se plaveckých závodů i aqua/triatlonů. Poměrně dobrý kraul, znak, prsa. Motýlek je třeba zlepšovat.

ZAMĚŘENÍ:

Zaměřit se na techniku výše zmíněných plaveckých způsobů, pomalu zvyšovat výkonnost, ale důraz klást na správné provedení techniky. Důležitou součástí tréninků v průběhu celého roku musí být nácvik startovních skoků, obrátek (zejména kraulové obrátky) a dohmatů. Důsledně dohlížet na to, aby děti dodržovaly zásady plaveckého chování. Prokládat tréninky hrami a cviky zaměřenými na spolupráci ve dvojicích nebo v týmu.

CÍL:

Cílem je dosažení výborné techniky kraulu, zvýšení rychlosti a výkonnosti dětí. U ostatních plaveckých způsobů je cílem dosažení dobré technické úrovně. Správně provedená obrátka, startovní skok. Cílem je dobře fungující jednotné družstvo.

 

Tréninky dětí PO+ST+ČT      18-19

Děti, které začaly v nedávné době nebo jsou mladší 10 let.

ZAMĚŘENÍ:  

Hlavním zaměřením je technika kraulu a znaku, perfektní splývavá poloha. Děti si musí osvojit techniku dýchání, správné provedení kraulového kopu, trénovat skoky do vody. Tréninky by měly být prokládány hrami a společnými úkoly. Děti musí být seznamovány s pravidly plaveckých závodů a aqua/triatlonů. V průběhu roku by se měli šikovní jedinci zúčastnit alespoň jednoho závodu.

CÍL:

Zdokonalení všech plaveckých způsobů s důrazem na kraul a znak. Dobře provedený startovní skok. Cílem je zaujmout děti a stmelit družstvo.

 

Tréninky dětí PO+ST+ČT 19-20 + PÁ 6-7 nepravidelně
Nejstarší děti na velmi dobré plavecké úrovni.

ZAMĚŘENÍ:

Zvyšování fyzické výkonnosti, zrychlování zaplavaných časů, zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů. Stále ještě se budeme zaměřovat na perfektní provedení obrátek a startovních skoků.

CÍL:

Skupina by měla v tréninku uplavat 2 200 – 2 600m. U těchto dětí je velmi důležitý důraz na kamarádství a dobře spolupracující družstvo. Děti se pravidelně budou zúčastňovat závodů a soutěží. Hlavním cílem je Uudržet děti u sportu.Podporují nás