Jak zrychlit v triatlonu: budujte vytrvalost, sílu i rychlost

Jak zrychlit v triatlonu: budujte vytrvalost, sílu i rychlost

Všichni dobře známe otřepanou frázi o tom, že objem nic nenahradí. Jelikož jako vytrvalostní sportovci se nejvíce zaměřujeme na vytrvalostní složku, dochází ke stagnaci rozvoje dalších schopností. Připravenost pohybového aparátu je dána kromě vytrvalosti, ještě silovými a rychlostními schopnostmi. Ty jsou z velké části vrozené, ale je možné je pravidelným, správně postaveným tréninkem zlepšovat.

Vytrvalostní schopnosti jsou velmi dobře ovlivnitelné. Můžeme je rozvíjet až do středního věku, ale jejich úroveň jsem schopni udržet až do stáří. Velkým tématem u těchto schopností je energetické krytí, spotřeba kyslíku a tvorba laktátu.

Silové schopnosti jsou také velmi dobře ovlivnitelné, rozvoj těchto schopností je možný do středního věku, udržení těchto schopností je možné do raného stáří, kdy úroveň těchto schopností začne rapidně klesat.

Rychlostní schopnosti jsou takové, které ovlivňují maximální rychlost kontrakce svalu. Bohužel tato schopnost je nejméně ovlivnitelná a období rozvoje těchto schopností je nejefektivnější ve starším školním období.

Trénink postavený hlavně na objemu má za následek například nemožnost zrychlit z našeho subjektivního maxima, a tedy stagnaci naší výkonnosti. Síla jakožto schopnost překonávat odpor nám pomůže zvýšit náš výkon zejména ve vodě a na kole. Triatlonové tréninky síly si samozřejmě nemůžeme představit jen jako pouhé zvedání závaží a provádění izolovaných cvičení. Trénujeme specifickou sílu, která je využitelná ve všech třech disciplínách. Často se zaměřujeme na velmi komplexní cvičení ať už se závažím, nebo vlastní vahou. Samozřejmě se zaměřujeme i na posílení středu těla a dalších partií, abychom se vyhnuli svalové nerovnováze, tzv. disbalancím. Specifický silový trénink využíváme z důvodu pozitivního přínosu pro sportovní výkon i jako prevenci zranění.

Rozvojem silových schopností dosáhneme rovněž vyšší ekonomiky pohybu, což znamená, že za stejného subjektivního úsilí vykonávám pohyb efektivněji (rychleji).

Ekonomika pohybu je pojem, pod kterým si lze představit to, s jak velkým úsilím dosahuji daného výkonu. Tedy do tohoto pojmu spadá zejména individuální způsob provedení pohybu a funkční připravenost pohybového aparátu jako celku.

Individuální způsob provedení zlepšujeme motorickým učením a snahou se přiblížit ideální technice, např. Ideální kraulový záběr.

Článek zobrazen 751x