Přidej se k týmu

  • Nové členy stále přibíráme
  • Sportujeme pro radost

Nové členy stále přibíráme! Pokud tě zajímá plavání, běh, triatlon nebo si chceš prostě jen sportovat pro radost, jsi u nás vítán! Pro zařazení do příslušné tréninkové skupiny je potřeba absolvovat první tréninkovou jednotku. Na ní trenér posoudí úroveň tvých dovedností a doporučí další postup. Tato první tréninková jednotka je osvobozena od členského příspěvku. Je ale nezbytné se na ní domluvit nejpozději 2 dny předem! Kontaktovat nás můžeš na info@elabteam.cz

Členské příspěvky

Výše Členského příspěvku se může lišit podle věkové kategorie a typu členství (člen trénující s oddílem, nebo hostující člen). Členský příspěvek obecně sestává z fixní a variabilní složky.

Fixní složkou Členského příspěvku se rozumí tzv. registrační poplatek (registrační členský příspěvek).  Fixní složka Členského příspěvku nezahrnuje žádné náklady na Tréninkové jednotky. Fixní složka Členského příspěvku se platí vždy celá na daný kalendářní rok dopředu, bez ohledu na to, v jaké části roku se zájemce stává Členem Oddílu. Fixní složku nelze rozdělovat do dílčích splátek.

Variabilní složkou se rozumí poplatky za: Tréninkové jednotky pořádané Oddílem pro své Členy. Výše variabilní složky Členského příspěvku se může měnit v závislosti na počtu tréninkových jednotek, trénované disciplíně (plavání, kolo, běh) nebo v závislosti na výkonech Člena Oddílu. Variabilní složku Členského příspěvku lze po dohodě s Vedením Oddílu rozložit i do více splátek.Za soustředění a kempy, které Oddíl pořádá pro své Členy je variabilní složka Členského příspěvku vždy kalkulována samostatně.

Platební instrukce stanovuje a zasílá jednotlivým Členům administrativní správce Oddílu na základě určení typu členství Člena a jeho zařazení do příslušné tréninkové skupiny Oddílu.

Členský příspěvek je nevratný.

Členské příspěvky se hradí pouze bezhotovostně na číslo účtu Oddílu:

8289711001 / 5500
Variabilní symbol pro členské příspěvky dětí a mládeže je: 109150616

Variabilní symbol pro členské příspěvky dospělých je: 230042017

Do poznámky prosím VŽDY uveďte jméno člena Oddílu za kterého je členský příspěvek hrazen.

Registrační členský příspěvek
Domácí nebo hostující člen (17 let a méně) / rok 2017 : 500,- Kč 
Domácí nebo hostující člen (18 let a více) / rok 2017: 2000,- Kč 

Pravidelný členský příspěvek

NázevCena
Jedna tréninková jednotka týdně. Platí na daný kalendářní měsíc dopředu pro děti a mládež.1000,- Kč
Dvě tréninkové jednotky týdně. Platí na daný kalendářní měsíc dopředu pro děti a mládež.1500,- Kč
Tři a více tréninkových jednotek týdně. Platí na daný kalendářní měsíc dopředu pro děti a mládež.2000,- Kč

Registrace

Podporují nás