Plavecký a triatlonový oddíl
pro děti, mláděž a dospělé

  • Budujeme týmového ducha
  • Pěstujeme lásku k pohybu
  • Plníme přání a touhy v oblasti sportu
Více o teamu

Sportovní oddíl
Elab Team

Elab team je sportovní oddíl se zaměřením na plavání, běh a cyklistiku, a to zejména v kombinaci pro triatlon.

Oddíl vznikl v roce 2014 se zaměřením na děti ve věku od 6 do 15 let. Postupně se členy oddílu stávají i dospělí sportovci. Za dobu své existence dosáhl oddíl vynikající pověsti mezi odbornou, rodičovskou i sportovní veřejností.

Zobrazit více

    Více o nás

    Podporují nás